Wszystkie zdjęcia wspólnie z Mirosławem Stelmachem